Občni zbor članov

Vabimo vas na 89. redni Občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Homec ki bo v soboto, 27.01.2018 ob 18.00 uri v prostorih PGD Homec. Prosimo vas, da se zbora udeležite v slavnostnih uniformah!

Ob prihodu poravnajte članarino za leto 2018 v višini 10€ v sejni sobi PGD Homec.

»Članarine ne plačujejo častni člani in mladina do 18. leta starosti. Dijaki in študentje do 27. leta starosti pa so oproščeni plačila le ob predložitvi ustreznega potrdila o šolanju.«

DNEVNI RED:

1.         Pozdrav in izvolitev delovnih organov OZ;

2.         Poročila funkcionarjev za leto 2017;

3.         Razprava na podana poročila in sprejem poročil za leto 2017;

4.         Sklep o pooblastitvi UO za oddajo poročil na AJPES in DURS;

5.        Razrešnica trenutnim organom društva;

6.        Volitve v organe društva;

7.         Izvolitev delegatov za OZ GZ Domžale;

8.         Program dela in finančni plan za leto 2018;

9.         Beseda gostov;

10.         Podelitev priznanj in odlikovanj;

11.       Razno.

 

Lepo vas pozdravljamo z našim pozdravom: NA POMOČ!

UO