O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Homec je neprofitno humanitarno društvo, ki deluje na prostovoljni bazi in je vključeno v javno gasilsko službo v občini Domžale. S svojim delom poskušamo pomagati in reševati ob požarih, naravnih in drugih nesrečah v skladu z temeljnimi zakonskimi uredbami RS in pravili gasilske službe.

Operativno območje PGD Homec obsega območje Krajevne skupnosti Homec – Nožice ter območje Krajevne skupnosti Preserje obe KS spadata v občino Domžale. PGD Homec je locirano v Homcu na zahodni strani homškega hriba ob Kamniški cesti. Območje PGD Homec meji na območje PGD Radomlje na vzhodni strani teritorija vzdolž reke Kamniške Bistrice, meja pa je določena z Krajevno skupnostjo Radomlje. Na južni strani meji na območje PGD Jarše – Rodica, meja je prav tako določena z Krajevno skupnostjo Jarše – Rodica. Na severni strani meji na območje PGD Šmarca v občini Kamnik ter na vzhodni strani na PGD Mengeš v občini Mengeš. Na zahodnem delu sega območje PGD Homec v kraju Preserje do tovarne Lek do tovornega vhoda. Ter na objekte južneje do vzporednice z železniško postajo Jarše. Območje, ki ga pokriva PGD Homec je pretežno kmetijsko in ravno. Poleg urbanih naselij so tudi industrijski predeli in gozdne površine.

PGD Homec deluje v POS (požarno obrambni sektor) Radomlje v katerem sta še PGD Radomlje in PGD Rova. Društvo spada v Gasilsko zvezo Domžale v katero se združujejo vse PGD v občini Domžale in PGD Trzin, ter na še višjem nivoju spada pod Regijo LJ III in nenazadnje pod krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenije.

Površina požarnega okoliša je okoli 343 ha, ter 25 ha gozdnih površin. Število prebivalcev po podatkih statističnega urada SI-STAT na dan 1. januar 2016 na našem območju šteje 3125 prebivalcev (Preserje 1700, Homec 840 in Nožice 585).

V društvu je trenutno včlanjenih (na dan 31.12.2016) 285 članov.