Tehnika in oprema

PGD Homec je opremljeno s osebno zaščitno opremo, ki jo letno nadgrajujemo s pomočjo zbranih prispevkov krajanov in donacijami podjetij in obrtnikov. Del Opreme dobimo s strani Občine Domžale, ki financira delovanje javne gasilske službe v občini Domžale.

Vozni park društva trenutno sestavljajta dve vozili in sicer GV-V2 kot prvo napadalno vozilo z vodo in opremo ter GV-1 gasislko orodno vozilo z opremo za trodelni napad in motorno brizgalno.

GV-V2
GV-1