VOLITVE V ORGANE PGD 2023-2028 – Kandidacijski postopek

Kandidacijski postopek za volitve v organe PGD Homec za obdobje 2023-2028.

Voli se sledeče funkcije in organe

 1. Predsednik PGD
 2. Poveljnik PGD
 3. Upravni odbor
 4. Poveljstvo
 5. Nadzorni odbor
 6. Disciplinska komisija
 7. Ostale komisije
 8. Kandidati za organe GZ

 

ROK ZA ODDAJO KANDIDATUR KANDIDACIJSKI KOMISIJI 15.01.2023

NAČIN ODDAJE: elektronsko na info@pgd-homec.si; po pošti na naslov: PGD Homec, Bolkova 46, 1235 Radomlje; osebno v sejno sobo društva v zaprti kuverti.

Oddane vloge po pošti in osebno naj imajo na kuverti pripis »KANDIDATURA, KAKDIDACIJAKA KOMISIJA – NE ODPIRAJ«

Predsednik PGD

Predsednika lahko predlaga skupina 5 članov

Potrebna dokumentacija za vlogo kandidature obrazec1, obrazec2 in obrazec3

POGOJ:

 • izobrazbo najmanj IV. stopnje
 • zaželjene vodstvene in timske sposobnosti
 • zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj
 • 2 leti delovnih izkušenj

Poveljnik PGD

Poveljnika lahko predlaga skupina 5 članov

Potrebna dokumentacija za vlogo kandidature obrazec1obrazec2 in obrazec3

POGOJ:

 • izobrazbo najmanj IV. stopnje
 • temeljno strokovno usposobljenost »gasilski častnik« ali »nižji gasilski častnik« ter v nadaljevanju po izvolitvi v roku najmanj dveh let opravi tečaj za »gasilski častnika«.
 • opravljen pozitivni zdravniški pregled za gasilca.
 • zaželjene vodstvene in timske sposobnosti
 • zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj

Upravni odbor (UO)

Upravni odbor sestavi kandidat za predsednika. UO se voli kot lista. V UO je 17 članov v sestavi

Predsednik, Poveljnik, Tajnik, Blagajnik, Podpoveljnik1, Podpoveljnik2, Gospodar, Pred. Mladinske komisije, Pred. Komisije za delo z ženami, Pred. Komisije za delo s starejšimi člani, Pred. Tehnične komisije, Pred. Komisije za odlikovanja, Član 1, Član 2, Član 3.

Sestavo komisij pa po izvolitvi na prvi seji UO predlagajo Predsedniki komisij sami.

Potrebna dokumentacija za vlogo kandidature vsakega člana na listi obrazec2 

POGOJ: zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj

Poveljstvo

Poveljstvo sestavi kandidat za poveljnika. Poveljstvo se voli kot lista. Sestava poveljstva

Poveljnik, podpoveljniki, pomičniki poveljnika za PP, IDA, Izobraževanje, orodjar,…

Potrebna dokumentacija za vlogo kandidature vsakega člana na listi obrazec2

Nadzorni odbor (NO)

Nadzorni odbor lahko predlagajo posamezni člani. Nadzorni odbor sestavljajo Predsednik NO ter dva člana.

Potrebna dokumentacija za vlogo kandidature vsakega člana obrazec2

POGOJ: zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj

Disciplinska komisija (DK)

Disciplinsko komisijo lahko predlagajo posamezni člani. DK sestavljajo Predsednik DK ter dva člana.

Potrebna dokumentacija za vlogo kandidature vsakega člana obrazec2

POGOJ: zaželjeno znanje osnovnih računalniških znanj

Kandidati za organe GZ

Kandidate v organe GZ predlagata novo izvoljeni predsednik in poveljnik društva kot listo. Kandidate v organe GZ se voli kot listo.