Donacije

Če želite podpreti naše društvo z donacijo to lahko storite na dva načina.

Bančno nakazilo

Lahko izvedete bančno nakazilo na poslovni račun društva, uporabite spodnje podatke:

Prostovoljno gasilsko društvo Homec

SI56 0230 4001 5784 435, namen: Donacija

Ulica, pošta in kraj: Bolkova ulica 46, 1235 Radomlje

Koda: CHAR, Sklic: SI99

*Uporabniki spletnega in mobilnega bančništva za nakazilo lahko uporabite spodnjo QR-kodo in sami določite višino svoje donacije.

Namenitev dela dohodnine za donacije

Ta donacija ne predstavlja nobenega dodatnega stroška, saj gre za dohodnino, ki smo jo obvezani plačati, vendar pa lahko del te (1,0%) namenimo izbrani organizaciji. Tudi našemu društvu.


KDO?

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij (nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu na spletni strani FURS,.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine.


KDAJ

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja.

KAKO?

Zahtevek s certificiranim digitalnim certifikatom lahko oddate na portalu edavki , kjer iz seznama izberete naše društvo

Če niste uporabnik edavkov lahko oddate izpolnjen spodnji obrazec po pošti oziroma na pristojnem finančnem uradu.

OBRAZEC ZA NAMENITEV 1,0% DOHODNINE NAŠEMU DRUŠTVU

Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

V kolikor, se boste odločili, da namenite del dohodnine našemu društvu, se Vam že vnaprej zahvaljujemo.