O Nas

Prostovoljno gasilsko društvo Homec je neprofitno humanitarno društvo, ki deluje na prostovoljni bazi in je vključeno v javno gasilsko službo v občini Domžale. S svojim delom poskušamo pomagati in reševati ob požarih, naravnih in drugih nesrečah v skladu z temeljnimi zakonskimi uredbami RS in pravili gasilske službe.

Operativno območje PGD Homec obsega območje Krajevne skupnosti Homec – Nožice ter območje Krajevne skupnosti Preserje obe KS spadata v občino Domžale. PGD Homec je locirano v Homcu na zahodni strani homškega hriba ob Kamniški cesti. Območje PGD Homec meji na območje PGD Radomlje na vzhodni strani teritorija vzdolž reke Kamniške Bistrice, meja pa je določena z Krajevno skupnostjo Radomlje. Na južni strani meji na območje PGD Jarše – Rodica, meja je prav tako določena z Krajevno skupnostjo Jarše – Rodica. Na severni strani meji na območje PGD Šmarca v občini Kamnik ter na vzhodni strani na PGD Mengeš v občini Mengeš. Na zahodnem delu sega območje PGD Homec v kraju Preserje do tovarne Lek do tovornega vhoda. Ter na objekte južneje do vzporednice z železniško postajo Jarše. Območje, ki ga pokriva PGD Homec je pretežno kmetijsko in ravno. Poleg urbanih naselij so tudi industrijski predeli in gozdne površine.

PGD Homec deluje v POS (požarno obrambni sektor) Radomlje v katerem so skupno štiri društva: PGD Homec, PGD Radomlje, PGD Rova in PGD Jarše Rodica. Društvo spada v Gasilsko zvezo Domžale v katero se združujejo vse PGD in PIGD v občini Domžale in PGD Trzin. Na višjem nivoju pa društvo spada pod Regijo LJ III in nenazadnje pod krovno organizacijo Gasilsko zvezo Slovenije.

Površina požarnega okoliša je 3,46 km2. Število prebivalcev po podatkih statističnega urada SI-STAT v letu 2020 na našem območju šteje 3590 prebivalcev (Preserje 2070, Homec 888 in Nožice 632).

V društvu je včlanjenih 303 članov (podatki na dan 1.4.2021)