Vodstvo društva

Upravni odbor 2018-23

Predsednik: Andrej Ulčar
Poveljnik: Martin Šarc
Tajnik: Janez Ravnikar
Blagajnik: Marjeta Rode
Predsednik TK: Domen Ulčar
Predsednik MK: Peter Repanšek
Predsednik KŽ: Igor Šarc
Predsednik KV: Ludvik Jenko
Predsednik KO: Anton Pavlič
Gospodar: Miha Semprimožnik
Namestnik povejnika: Gašper Golob
Podpoveljnik: Blaž Korošec

Član: Luka Repanšek
Glavni strojnik: Aleš Žulič
Član: Luka Jenko

Nadzorni odbor

Predsednik NO: Viktor Ulčar
Član: Alojz PAvlič
Član: Boštjan Rode