Vodstvo društva

 Mandatno obdobje 2023-2028

Upravni odbor

Predsednik: Andrej Ulčar
Poveljnik: Martin Šarc
Tajnik: Janez Ravnikar
Blagajnik: Marjeta Rode
Namestnik poveljnika: Marko Sinkovič
Podpoveljnik: Simon Narobe
Podpoveljnik: Bojan Lenček
Predsednik TK: Miha Semprimožnik
Predsednik MK: Peter Repanšek
Predsednik KŽ: Igor Šarc
Predsednik KV: Ludvik Jenko
Predsednik KO: Anton Pavlič
Gospodar: Luka Repanšek
Glavni strojnik: Aleš Žulič
Član: Aleš Žulič

Nadzorni odbor

Predsednik NO: Viktor Ulčar
Član: Toni Žekar
Član: Boštjan Rode

Poveljstvo

Poveljnik: Martin Šarc
Namestnik poveljnika: Marko Sinkovič
Podpoveljnik: Simon Narobe
Podpoveljnik: Bojan Lenček
Pomočnik povelj. za IDA: Miha Repanšek
Pomočnik povelj. za RP: Samo Vrankar
Pomočnik povelj. za PP: Janez Ravnikar
Orodjar: Gašper Vrhovnik
Glavni strojnik: Aleš Žulič

Disciplinska komisija

Predsednik: Miha Semprimožnik
Član: Andrej Vrankar
Član: Anton Žekar
Namestnik: Anton Novak
Namestnik: Ivan Hrovat