Zgodovina društva

KRONOLOGIJA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA HOMEC
1929-2019

Zgodovina Prostovoljnega gasilskega društva sega nazaj v leta pred 1929.

Katastrofalni požar je 5. julija 1866 uničil skoraj ves Homec, saj je zgorelo 17 hiš z gospodarskimi poslopji. 23. avgusta 1897 so pogorela gospodarska poslopja pri Oraču, Herletu in Jurčku v Homcu. V letu 1901 je pogorelo Kavkovo gospodarsko poslopje v Nožicah. Zvečer 3. julija 1904 je treščilo v Preserjah št. 34. V letu 1911 je gorelo pri Bidru v bližnji Šmarci, pogorel pa je tudi Grkmanov kozolec v Nožicah.

V času političnih nesoglasij in zaradi uveljavljanja raznih strank ter začetka svetovne gospodarske krize, pogosto pojavljali požari, ki so zelo verjetno bili pogost vzrok požigov zaradi politične razdvojenosti naroda in raznih maščevanj in pa boja med posameznimi zavarovalnicami.

Zato se je takratni župan in gostilničar Gregor Repanšek odločil, da ne bodo več plačevali sosednjim društvom, ki so prišla gasit in reševat in jim dajali finančne podpore za opravljeno delo. Tako je javno izrazil pobudo za ustanovitev lastnega gasilskega društva. Pri tem so župana podprli tedanji občinski tajnik Franc Grčar-Špin, Alojz Repnik-Matjažek, Franc Loboda, vsi iz Homca, in Janez Zupan-Udamek iz Preserij. Vendar pa so bili v vasi tudi tisti, ki jim ideja o gasilskem društvu ni bila po godu in so ji močno nasprotovali, zato so priprave potekale počasi. Trud in vztrajnost župana pa sta se poplačala.

Tako so se 15. avgusta 1929 za gasilske ideje vneti fantje in možje srečali na pripravljalnem sestanku in izvolili pripravljalni odbor Gregor Repanšek je bil predsednik, Alojz Repnik, Franc Grčar in Valentin Borc pa so bili člani. Grčar in Borc pa sta bila zadožena, da za novo gasilsko društvo pridobita čimveč članov. Pristopilo jih je 36.

Že 8. septembra 1929 se je sešel ustanovni občni zbor Gasilskega društva Homec, na katerem so bili izvoljeni v Upravni odbor društva člani: Gregor Repanšek za predsednika, Valentin Borc za poveljnika, Franc Grčar za tajnika, Alojz Repnik za blagajnika ter Leopold Šarc za člana Upravnega odbora. V Nadzorni odbor pa so bili izvoljeni Franc Loboda starejši, Janez Zupan iz Preserij in Janez Ulčar iz Homca. Delovanje odbora in društva je bilo uspešno, vendar si je kljub veliki finančni krizi kar 24 članov društva za svoj denar kupilo svečane uniforme. Z nabiranjem denarja pa so že leta 1930 kupili motorno brizgalno v Strojnih tovarnah in livarnah v Ljubljani katere botra pa sta bila ing. Lado Stare s soprogo iz Kolovca. Brizgalna je bila uporabljena že prvi teden po nakupu v Nožicah  ko je gorelo veliko gospodarsko poslopje »pr ‘Kavk« po domače.

Z uspešno izpeljano intervencijo je društvu in gasilski ideji močno narasla podpora med vaščani, za kar so bili pri nadaljnjem razvoju društva gasilci deležni veliko večje moralne in materialne podpore in tudi nasprotovanje je potihnilo.

Ker društvo ni imelo svojih prostorov so do leta 1933 svojo opremo hranili kar v Repanškovem skladišču, le motorno brizgalno so pozimi hranili v hlevu zaradi boljšega vžiga. Leta 1933 so zgradili prvi gasilski dom, ki stoji še danes in so ga zgradili s prostovoljnim delom, vaščani pa so svojo podporo izrazili z denarjem, lesom in brezplačnimi prevozi gradbenega materiala. Novemu gasilskemu domu sta na otvoritvi botrovala Janez Koželj s soprogo Frančiško – Premkova iz Preserij.  Kljub težavam pri gradnji, se je članstvo ves čas usposabljalo za delo v gasilstvu. V tem času so kupili tudi precej tlačnih cevi in druge opreme. Sodelovali so tudi na vajah s sosednjimi društvi na svojem področju in tudi drugod. Priredili so tudi veliko verižno vajo kjer je več motornih brizgaln črpalo vodo na homški hrib. Svoje znanje in vaje so dobro uporabili na požaru 16. aprila 1933, ko so gorela gospodarska poslopja Alojza Repnika-Matjažka in Primoža Prešerna-Adamovca, pri tem so jim priskočili na pomoč tudi radomeljski, virski in domžalski gasilci. Požar jih je opozoril na pomanjkanje vode za gašenje v vasi, zato so še v istem letu s svojim prostovoljnim delom in pomočjo vaščanov na izviru studenca pri vaški kapelici zgradili velik vodni rezervoar v katerem je bilo dovolj vode za gašenje večjih požarov z okoli 60 kubičnimi metri prostornine, ki je za večje požare na voljo še danes. V novembru 1933 so imeli homški gasilci občni zbor na katerem so ustanovili Prostovoljno gasilsko četo Homec na podlagi novega gasilskega zakona. Leta 1934 so gasili Jureževo domačijo v Homcu, katere lastnik je bil Gregor Repanšek.

Homški gasilci so vse pogosteje hiteli na pomoč tudi izven svojega požarnega območja zato so leta 1935 kupili gasilski voz.

Deseto obletnico delovanja leta 1939 je društvo proslavilo z blagoslovitvijo in svečanim razvitjem prapora. Prireditev pa so popestrili s tombolo katere glavna dobitka sta bila kolo in šivalni stroj.

Članstvo je svojo neuničljivo voljo pokazalo v neštetih uspešnih akcijah. Krepili so svoj ponos in ljubezen do domovine zato bližajoče se vojne niso pričakali nepripravljeni. Leta 1941 takoj po okupaciji so pokazali svojo narodno pripadnost. Nihče od članov ni sodeloval s sovražnikom ampak jih je večina odšla v narodno osvobodilno borbo. Predsednik društva Gregor Repanšek pa je bil v sredini leta 1941 z družino izseljen v Srbijo. Del članov je bil odpeljan v internacijo. Ostali člani, ki so ostali doma, pa so od aprila 1942 organizirano podpirali NOB. Tako je društvo vso paradno obleko darovalo partizanskim enotam. Pet članov društva je darovalo svoja življenja za svobodo to so bili: Šarc Martin, Peter Bolka oba iz Homca, Franc Zor, Jože Grašič oba iz Nožic in Venčeslav Jereb iz Preserij. Kljub vojni pa delo v društvu ni zamrlo. Kmalu po okupaciji je nemški komisar v Homcu Thöle gasilcem priskrbel osebno vozilo s prikolico, ki pa jim je bil leta 1946 odvzet, kar je imelo negativen vpliv na člane in ostale vaščane. Težke povojne razmere so narekovale veliko odrekanja in udarniško delo, vendar delovanje društva ni zamrlo.

Takoj po vojni so se v društvo vključevali predvsem mladi in tako so se formirale ženska desetina, mladinke in pionirji. Leta 1947 so bila uvedena gasilska tekmovanja. Naše ekipe so se odlično odrezale na medruštvenimi tekmovanji in zasedla prva mesta. 1948 so zasedle prvo mesto na okrajnem gasilskem tekmovanju.

V počastitev dvajstete obletnice delovanja je bilo v Homcu organizirano okrajno gasilsko tekmovanje . Ker je društvo uspešno opravljalo svoje naloge jih je takratna Republiška gasilska zveza odlikovala z gasilskim priznanjem tretje stopnje. 1950 leta je  ženska ekipa na republiškem tekmovanju dosegla tretje mesto. Leta 1952 pa je ženska ekipa osvojila še naslov republiškega prvaka. Januarja 1953 so gasilci kupili nov voz v Šinkovem Turnu ter obnovili motorno črpalko. Svojo 25. obletnico delovanja so homški gasilci praznovali leta 1954, ko so ob bogatem kulturnem programu slovesno razlili nov prapor društva, katerega botra sta bila Zajc Milovan iz Šmarce in Pirnat Tončka iz Ljubljane. 17. maja 1959 ob praznovanju 30. letnice homški gasilci priredijo veliko verižno vajo na homški hrib ter odkrijejo spominsko ploščo svojim padlim članom. Ob 30. obletnici šteje društvo 79 članov. V letu 1960 so se homški gasilci izkazali na tekmovanjih, pri prostovoljnem delu, posebno pa pri gašenju požarov. Ko je izbruhnil požar v Nastranovem mlinu, so zaradi zelo hitre in uspešne akcije preprečili večjo škodo, za kar so bili pohvaljeni od poveljnika poklicne gasilske brigade Ljubljana. Avgusta istega leta so prodali gasilski voz in v Melodiji Mengeš kupili tovorno vozilo TAM za pridobitno dejavnost. Zaradi finančnih težav so gasilci za krajevne potrebe opravljali komunalna dela, med drugim kopali pesek v kamnolomu in ga z lastnim vozilom dostavljali na ceste, pomagali pri javni razsvetljavi, prevzeli dela pri gradnji vodovoda in pomagali pri drugih delih. Tovorno vozilo so posojali tudi različnim gradbenim podjetjem in na ta način zaslužili veliko denarja. Oktobra 1960 so homški gasilci pomagali pri homškem mostu, ko je močno narasla reka Kamniška Bistrica rušila in odnašala nabrežje. Zgradili so betonski most preko mljinščice, pri čemer so opravili 311 neplačanih prostovoljnih ur. Kljub veliko dela pa niso pozabili gojiti gasilskih dejavnosti. Leta 1964 je društvo nabavilo rabljen kombi znamke Fiat, ki ga je uporabljalo izključno v gasilske namene, vozilo TAM pa so prodali. Tega leta so kupili tudi električno sireno, ki jo še danes uporabljamo za alarmiranje naših članov. Novembra 1968 leta pa je v Nožicah izbruhnila slinavka. Gasilsko društvo Homec je prevzelo celotno organizacijo zaščite vasi Nožice in Homec, ki je potekala več dni. Za uspešno opravljeno nalogo so prejeli tudi denarna sredstva.

Vsi napori in težnje so bili uperjeni k praznovanju 40. letnice delovanja društva tako so 30. aprila 1969 prvi v občini Domžale in Kamnik svojemu namenu predali novo tipizirano vozilo znamke IMV Novo Mesto, ki so ga z velikimi napori gasilcev, krajanov, Krajevne skupnosti, skladom občinske zveze in mnogih darovalcev uspeli kupiti. Novemu vozilu sta botrovala Pirnat Lojze in Loboda Majda. Staro vozilo so zaradi nezanesljivosti prodali.

Prvi gasilski dom, ki so ga gasilci zgradili s prostovoljnim delom v najhujši svetovni gospodarski krizi leta 1933 je bil že ob dograditvi premajhen, saj poleg orodjarne ni bilo prostora za seje, sestanke in kulturno in družabno življenje. Z delovnimi in nabiralnimi akcijami so si gasilci prislužili nakup nove motorne brizgalne znamke Rosenbauer s pripadajočimi cevmi in orodjem, ki so jo svojemu namenu izročili v avgustu leta 1970, botrovala pa sta ji Močnik Marija in Močnik Jože iz Preserij. V letu 1971 so poleg gasilskega doma odkupili 822 m2 zemlje, v letu 1972 pa so sprejeli na Občnem zboru sklep o gradnji novega gasilskega doma. Zato so od sprejetja sklepa pričeli z namenskim zbiranjem denarja in sredstev za gradnjo novega doma. Načrt za dom je izdelal član gasilskega društva, pregledal in potrdil pa ga je Emona Inžiniring Ljubljana. Na podlagi uradnih dovoljenj se je v letih med 1974-1977 izpeljala nabiralna akcija lesa pri posestnikih gozdov na požarnem območju homških gasilcev. Vsega skupaj so nabrali v oddaljenih in težko dostopnih gozdovih 70m3 lesa, ki so ga razžagali v tehnični les. Konec leta 1977 je bil gasilski dom že pod streho, skupno je bilo opravljenih 4921 prostovoljnih ur, leta 1978 pa je bil dom zgrajen že do četrte faze, dokončan pa do 50. letnice gasilskega društva, ko so ga izročili svojemu namenu avgusta 1979, poleg pa so slavnostno razvili še novi prapor. V novem gasilskem domu je dobila prostore tudi Krajevna skupnost. Ob 50. letnici je društvo štelo že 125 članov.

Zaradi vlaganj vseh sredstev in pozornosti v gradnjo novega doma so dela na ostalih področjih bolj nazadovala, posvečali so se samo najnujnejši operativni dejavnosti in pripravljenosti za intervencije. Vendar so se že takoj po izgradnji doma posvetili mladini predvsem na tekmovalnem področju, kasneje pa tudi na izobraževalnem področju. Mladi so hoteli popestriti življenje na vasi zato so v letu 1986 prvič organizirali gasilski kviz na keterem so sodelovala društva Homec, Radomlje in Rova. Kviz je postal tradicionalna prireditev v zimskih mesecih, ki ga organiziramo še danes.

Jeseni leta 1987 so pred domom položili asfalt, 1988 pa so pričeli z obnovo fasade na starem gasilskem domu in slike oziroma freske sv. Florjana, ki jo je do obletnice 1989 leta zastonj obnovil Andrej Bernot. V letu 1989 so ob praznovanju 60. letnice na prireditvi s parado svojemu namenu izročili težko pričakovano orodno vozilo TAM 80, kateremu so botrovali Franc Martinjak, Marija Rogina, Anton Prašnikar in Tončka Rode. Avto so kupili s pomočjo krajanov, Gasilske zveze Domžale, obeh krajevnih skupnosti in drugih donatorjev.

Novembra leta 1990 so Slovenijo prizadele hude poplave. V vaseh Nožice in Homec je bilo poplavljeno več kot 80 hiš. Narasla reka Kamniška Bistrica je odnašala bregove in poškodovala most v novem Homcu. Na pomoč so jim priskočile enote iz Topol, Mengša, Šmarce, Stoba, Domžal, Radomelj, Lukovice, Trzina, Jarš in Rov. Gasilci so se trudili in pomagali prebivalcem poplavljenih hiš. Črpanje vode je s pomočjo krajanov trajalo nepretgoma tri dni. Leta 1991 so gasilci prodali staro gasilsko vozilo IMV zaradi zastarelosti  in neprimernosti za intervencije. V času osamosvajanja Slovenije so homški gasilci organizirano dežurali v gasilskem domu vendar pa so razen nekaj sproženih alarmov ostali le v pripravljenosti. Zaradi nastalih okoliščin tega leta niso organizirali veselice. Leta 1992 so kupili 30 delovnih oblek za najmlajše člane, ki so zastopali društvo na tekmovanjih ter na orodnem vozilu TAM zamenjali sireno z modernejšo. Prav tako so bile tega leta spet poplave vendar je tokrat zalilo le 7 stanovanjskih hiš in dve delavnici. V letu 1993 je gorelo v homškem hribu, s hitro intervencijo je 14 domačih gasilcev s pomočjo 4 gasilcev iz Centra požarne varnosti Količevo požar hitro omejilo in pogasilo. Za veselico v letu 1994 so člani gasilskega društva obnovili klopi ter jih dodatno izdelali še dvajset. Tega leta se je na veselici prvič organiziralo tekmovanje v vlečenju vrvi med gasilskimi društvi. Kupili pa so si tudi trodelno aluminijasto lestev s katero od leta 1994 naprej vsakoletno opravimo usposabljanje naših članov na homški cerkvi in pri tem poskrbimo še za očiščenje žlebov. V 1995 je gorelo pri Žavbiju na Homcu manjše gospodarsko poslopje in seno pod homškim hribom za Kamniško Bistrico.

Zgodaj zutraj 8. novembra 1997 je vasi Nožice zopet grozila poplava. Močno naraščajoča reka Kamniška Bistrica je nad vasjo v Nožicah že prestopala bregove. Hitro aktiviranje in posredovanje gasilske enote s pomočjo rovokopača g. Berleca je preprečila pritok in izlitje vode na kritičnih točkah.

31. januarja 1998 je PGD Homec podpisalo s PGD Odranci – ustanovljeno v letu 1923 »Listino o sodelovanju in pobratenju«, podpisala pa sta jo predsednika društev g.Anton Pavlič in g. Martin Horvat. Takratni predsednik PGD Odranci je imel željo, da njihovo društvo sklene prijateljstvo z enim od gasilskih društev. Svojo namero je izrazil Francu Vrankarju iz Homca, ki pa je obrodila močno prijateljstvo. Ob tej slovestnosti so PGD Odranci poklonili homškim gasilcem sliko Sv. Florjana.

V noči iz 4. na 5. november 1998 je vas Nožice znova doletela poplava z ogromno škodo. Malo po polnoči se je reka K.B. pričela izlivati iz struge in tako pričela svojo uničujočo pot v Nožice. Kljub vsem naporom gasilcev in rovokopačev Brleca Jakoba in Štefana Črnivca, jim ni uspelo vode vrniti v celoti nazaj v strugo pred jezom v Šmarci. Preveč vode se je razlilo, da bi jo lahko ustavili. Tako je zalilo 51 stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti. Škoda je bilo ogromna, čeprav so se gasilci trudili in pomagali umikati dragocenejšo opremo v višja nadstropja. Izčrpavanje vode je potekalo še naslednji dan do večera in se zaključilo 6. novembra. Na pomoč so jim priskočili tudi gasilci iz Radomelj, Šmarce in Duplice. Tega leta so priskočili na pomoč še pri požaru večjega gospodarskega poslopja v Jaršah in dvojnega kozolca na Rovah. V novembru leta 1998 so s podporo krajanov in krajevnih skupnosti Homec-Nožice in Preserje pristopili k nakupu podvozja Iveco Eurocargo 80E 15, takoj za tem pa še k izdelavi nadgradnje novega kombiniranega vozila.

Ob praznovanju 70. obletnice društva, ki je potekalo v tridnevju 2.-4. julija 1999 so novo kombinirano vozilo predali svojemu namenu, botrovali pa so mu g. Nace Sitar, g. Miran Martinjak, g. Sandi Jereb in g. Franc Brlec. Novo pridobljeno vozilo je močno olajšalo intervencije gasilcem, saj ima vgrajeno visokotlačno črpalko in cisterno z vodo, kar pa je močno vplivalo na zmanjšanje odzivnega časa in dostavo vode na požarišče. Vozilo je bilo tudi opremljeno z dihalnima aparatoma. Ob tej priložnosti so skupaj s KUD Jože Gostič izdelali jubilejni bilten z naslovom »Prvih sedemdeset let« v katerem so z bogatim slikovnim materialom prikazali dejavnost društva.

Ob 70. letnici je društvo štelo 160 članov. Tega leta je zopet gorelo na homškem hribu.

Leta 2000 so nam spet grozile poplave. V bližnji in daljni okolici kakor tudi širom Slovenije so bile poplave z ogromnimi posledicami. Vasi pa je pred vodno ujmo rešil na novo zgrajeni nasip v Šmarci. Tako so samo nekatere hiše imele v kleteh talno vodo, ki pa ni naredila večje škode. Vstop v modernizacijo gasilstva je predstavljala predvsem novo pridobljena elektronska matična knjiga za vodenje evidence članstva »GAS 2000«. Sleherni podatek je bilo potrebno prenesti iz ročno vodenih knjig v računalnik. Tu sta veliko dela postorila takratni poveljnik Igor Šarc in tajnik Viktor Ulčar.

Leta 2001 so s pomočjo mizarskega mojstra in tudi člana društva Lojzeta Rodeta pristopili k prenovi orodišča in izdelali nove bokse za delovne in zaščitne obleke, hkrati pa so tudi nabavili 12 zaščitnih oblek in škornje. V tem času so se pojavile prve zahteve po enotni tipizirani opremi gasilcev.

V mesecu juniju 2002 so homški gasilci svečano razvili nov prapor društva, v avgustu pa so zamenjali še garažna vrata za moderna dvižna, ki služijo kot primernejši in hitrejši izvoz na intervencije in izdelali dve vitrini za hranjenje pokalov in priznanj.

Ekipa voznikov homških gasilcev se je v letih 1995 do 2002  vztrajno borila na tekmovanju v spretnostni vožnji voznikov gasilcev v Predvoru in v tem času dosegla zavidanja vredne rezultate med njimi je največji uspeh petkratna zaporedna zmaga v kategoriji orodnih vozil in trikratna zaporedna zmaga v kategoriji kombiniranih vozil. Skoraj vedno pa so se ekipe vračele s polovico pokalov, ki so bile namenjene podelitvi.

Leta 2003 je bila ustanovljena težko pričakovana komisija za žene s katero so zopet pridobili večjo aktivnost in sodelovanje žensk v gasilskih vrstah. Resneje se je pristopilo k nabavi opreme po načrtu opremljenosti društev glede na kategorizacijo ter posodobili program za vodenje evidence članstva v spletno aplikacijo »Vulkan«. 23. februarja je gorelo ostrešje stanovanjske hiše na Gostičevi 15 pri Žekarju v Homcu. 7. marca, so homški gasilci sodelovali z dvema enotama v požaru v tovarni Lek v Megšu.

Leta 2003 je gorelo na homškem hribu. 7. maja je bil na delu piroman, ki je zanetil ogenj v Radomljah, Rovah in nazadnje na Kolovcu. Gasilci so se trudili ukrotiti ogenj do poznih nočnih ur, aktiviran pa je bil tudi helikopter slovenske vojske. Piromana so prijeli možje postave še istega dne.

Ob praznovanju 75. letnice so gasilci predali svojemu namenu novo vozilo za prevoz posadke in opreme Renault Master, ki je nadomestilo staro vozilo TAM 80, ki so ga poklonili tovarišem iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Pravutine na Hrvaškem. Posebna zanimivost pa je, da so farani vasi Pravutina leta 1923 od naše župnije kupili zvon. To je pravo naključje, da smo po teh letih izvedeli, kam je bil prodan zvon. V knjigi »HOMEC« župnika Antona Mrkuna iz leta 1925 je na strani 50 zapisano samo, da so ga prodali.

Leta 2005 so imeli na homškem hribu in okolici več požarov. Število in način nastanka požarov so jim dali vedeti, da je na delu požigalec. Gorelo je tudi v mežnariji pri cerkvi, zakurjeno je bilo pod lesenimi stopnicami a jim je zaradi hitrega obvestila obiskovalca pokopališča in hitrega odziva enote  uspelo preprečiti katastrofo. Gasilci so tesno sodelovali s kriminalisti in kontrolirali okolico z obhodi, požigalca še niso uspeli prijeti. Sodelovali so tudi v iskalni akciji pogrešanega občana. 23. oktobra so se ob 50. letnici Gasilske zveze Domžale predstavljali s svojim kombiniranim vozilo Iveco, kar je bila za naše društvo velika čast, saj smo bili še poleg dveh društev izbrani med 14 društvi. Tega leta so zaradi težke snežne odeje reševali gospodarsko poslopje v Nožicah na Gostičevi 26, kjer je počila stena in je grozilo rušenje.

Prvega julija 2006 se je na povabilo DVD Pravutina delegacija našega društva udeležila njihovega praznovanja ob 80. letnici. Zgodile so se spremembe v vseh treh krovnih zakonih gasilstva, ki opredelujejo delovanje gasilcev. Predvsem pa je bila novost uvajanja obveznih gasilskih zdravniških pregledov za vse operativne člane, ki so sedaj pogoj za opravljanje tečajev in dela na intervencijah. Požar, ki se je razbohotil v Papirnici količevo 21. julija zaradi malomarnosti vzdrževalcev pri popravilu lokomotive je trajal tri dni, homška enota je neprestanoma gasila 29 ur, pri tem pa se jim je pokvarila motorna brizgalna, ki jim jo je uspelo v letu 2007 popraviti.

Ob praznovanju 80. leta našega člana Ivana Lobode so gasilci pripravili presenečenje in izpeljali gasilsko vajo na njegov dom. Ob tej priliki so mu vsi navzoči s predsednikom in poveljnikom izročili zahvalno darilo in mu čestitali.

Leto 2007 si bomo zapomnili predvsem po katastrofalnih poplavah širom Slovenije. Naši člani so bili na dan poplav aktivirani in so sodelovali z eno enoto v odpravljanju posledic poplav v Železnikih, kjer je bilo najhuje. Ostali člani pa so intervenirali ob narasli Kamniški Bistrici v Nožicah in preprečili zalitje stanovanjsega objekta na Grašičevi ulici ter prečrpavali vodo iz obrata pri Brlecu.

Leta 2008 so gasili požar na homškem hribu in v Zagorici pri Rovah. in odpravljali posledice neurja v Nožicah.

Ob praznovanju 80. letnice društva 2009, so ob bogatem programu, ki je potekal tri dni priredili veliko sektorsko vajo na objekt stare Osnovne Šole v Homcu, ter svečano prevzeti novo prenosno črpalko Rösenbauer FOX III in blagoslovili fresko Sv. Florijana, katero je na dom ob sodobni novo prepleskani zunanji podobi narisal avtor Jure Možina iz Žirov. Za sliko so donirali: Jenko Anton iz Homca, Žekar Toni iz Homca, Galun Stane iz Homca, Ošep Drago iz Nožic, Rode Boštjan iz Nožic, , Bernot Lojze iz Preserij in Štrukejl Mitja iz Preserij.

OBDOBJE ZADNJIH DESETIH LET

V letu 2010 je društvo pristopilo k obnovi ograje okoli gasilskega doma, dotrajanega asfalta in sistema ogrevanja v gasilskem domu. Glavnino del so opravili člani operativne enote s svojim prostovoljnim delom. To leto pa je bilo pestro tudi za operativno enoto. V maju je enota posredovala v požaru lakirnice v podjetju Galma d.o.o. v novem Homcu, kjer je bil zaradi zbranosti in hitrega posredovanja tamkaj zaposlenih, ki so tudi naši operativci, omejen le na lakirnico. 17., 18., 19. in 20. septembra pa so izvajali obsežno akcijo ob neurju in poplavah na celotnem območju požarno obrambnega sektorja PGD Homec. Črpanje vode iz kletnih prostorov, reševanje premoženja, usmerjanje prometa na kritičnih področjih, odstranjevanje podrtih dreves, izdelava nasipov. Sodelovalo je preko 40 gasilcev. V septembru je bila izvedena tudi zaključna vaja tečajnikov za strojnika, ki so jo izpeljali na homški hrib.

Na pustno soboto, 5.3.2011 Je prišlo do večjega požara stanovanjske hiše v Nožicah. Sodelovalo je 19 homških gasilcev, ter ostala okoliška gasilska društva z CPV na čelu. Na to intervencijo je bila aktivirana tudi avto lestev. Stanovanje je bilo ob prihodu gasilcev popolnoma uničeno zaradi tlenja ognja in visoke temperature. Gasilcem  je uspelo preprečiti širitev ognja na drugi del hiše in v pritličje. Homški gasilci so pomagali tudi pri sanaciji požarišča v naslednjih dneh. Le tri mesece kasneje 12.6. in le nekaj več kot 100 metrov južneje pa so ognjeni zublji sredi noči spet poklicali gasilce na teren. Ogenj je uničil eno sobo v stari stanovanjski hiši na Gostičevi cesti 33, poškodovanih ni bilo.

Leta 2012 so gasilci pričeli z zbiranjem starega papirja, od katerega zbrana sredstva gredo za nakup novega gasilskega vozila GVC 16/25, morali pa so tudi intervenirati na večjih požarih in drugih intervencijah. 1. maja je strela zanetila požar na Rovah, 20. maja je zagorelo ostrešje stare usnjarne pri Mercator centru v Domžalah, 5. novembra so gradili nasipe in postavljali protipoplavne vreče pri poplavljanju Bistrice v Nožicah. 11. decembra pa so izvozili na večji požar v Študo (podjetje OMICRON). Bilo je še nekaj dimniških požarov. V tem in naslednjem letu so s pomočjo donacije podjetja Lek kupili prenosni računalnik, projektor s platnom, napravo za pripravo umetne megle in opremo za prvo pomoč. Le nekaj minut pred šesto uro zjutraj na nedeljsko jutro, 3. novembra 2013, je homške gasilce prebudil pozivniki s sporočilom o požaru na žagi Brlec v Nožicah. Že med prihodom na kraj se je videlo, da je ogenj polno razvit. Gasilcem je uspelo rešiti spodnji del poslopja, kjer so se nahajali stroji ter silos. Ostrešje je zgorelo v celoti.

Z zbiranjem donacij so gasilci leta 2014 kupili in na gasilski dom namestili AED – avtomatski zunanji defibrilator, ki je javno dostopen za vse krajane. K nakupu so prispevali Podjetje Lek, KS Preserje, KS Homec-Nožice in Andrej Repanšek.

Leto 2014 je Slovenijo zaznamovala največja naravna katastrofa, žledolom, ki je v mesecu februarju pustošil po Sloveniji. Žled je povzročal težave z lomljenjem vej in podiranjem dreves. Kar dober teden so gasilci Gasilske zveza Domžale odpravljali posledice žledu na celotnem območju občine Domžale.

2015 so članice društva s podporo vodstva organizirale prvo dobrodelno druženje ob čaju in pecivu s katero so nabrale skoraj tono hrane za socialno ogrožene družine. V letu 2017 so homški gasilci z velikim zagonom  pristopili k nabavi podvozja MAN za novo vozilo GVC 16/25 za katerega so dolga leta zbirali denarna sredstva. Žal pa so se morali tega leta po izgubljeni bitki z zahrbtno boleznijo, posloviti od dobrega gasilca, predsednika pobratenega društva PGD Odranci in prijatelja Kikelj Damjana.

Prvega marca 2017 so gasilci gasili požar »Pri Udamovc« v Homcu. Zagorelo je poslopje poleg štale.

2018 so se vse moči v društvu usmerile k dokončanju nadgradnje vozila GVC 16/25, ki jo je po uspešno zaključenem razpisu pričelo izdelovati podjetje Rosenbauer Slovenija. Gasilci operativne enote so stopili skupaj in prevzeli požarno stražo v Mercatorju Kamnik, katerega so prenavljali dober mesec. S prostovoljnim delom in organizacijo so tako pokrili 24 uro prisotnost in izvajali požarno stražo, ki je trajala cel mesec. Tako so pridobili nekaj denarnih sredstev, ki so jih porabili za nakup novega vozila GVC 16/25. Novo vozilo je bilo predano svojemu namenu ob praznovanju 90. letnice društva v juniju 2018. Kljub dežju, je prireditev dobro uspela, kar govori samo o tem, da krajani še vedno s srcem podpirajo prostovoljstvo gasilcev in se zavedajo pomena pomoči v nesreči. Ob tej priložnosti se je izvedla tudi velika taktična vaja na mizarstvo Rode. Žal smo v tem letu izgubili dobrega prijatelja in zaupnika, zapustil nas je gospod župnik Alojz Hostnik. Tako, da je blagoslov vozila opravil župnik iz Šmarce g. Janez Gerčar. Staro vozilo Iveco GV-V2 smo po izraženi želji in sklenjenemu dogovoru prodali prijateljem iz DVD Pravutina, ki so vozilo prevzeli v uporabo. Ob praznovanju 90. jubileja delovanja društva smo v svoj namen prevzeli novo gasilsko vozilo GVM-1 znamke Peugeot za prevoz moštva in opreme, saj je bilo trenutno vozilo prestaro za prevoz mladine. Renaul Master pa smo prodali prav tako tovarišem gasilcem iz DVD Pravutina. V letu 2020 se je poožarno obrambnemu sektorju v katerem so bila do sedaj tri društva, PGD Homec, PGD Radomlje, PGD Rova s spremembo občinskega požarnega načrta priključilo še društvo PGD Jarše Rodica.

Naj se na koncu dotaknem še nekaterih aktivnosti, ki jih v kroniki nisem omenil.

Operativci se izobražujejo na internih izobraževanjih, na izobraževanjih pod organizacijo Gasilske zveze Domžale in specialnih izobraževanjih Gasilske zveze Slovenije, ki potekajo na Igu. Organizirajo gasilske prepreke in vaje ob porokah in visokih jubilejih in članov in članic PGD Homec. Sodelujejo pri varovanju na ob Gostičevih dnevih in drugih slovesnostih na vasi. Se udeležujejo tekmovanj kot so Fire Combat Challange in tek na stolpnico, izvajajo evakuacijske vaje v vrtcu Gaj, se udeležujejo strokovne ekskurzije društva in še bi lahko našteval.

V zadnjih petnajstih letih se je trdo delalo na področju gasilske mladine, zakar so zahvalni predvsem posamezni člani mentorji in mladinska komisija. V zadnjih letih pa aktivno nadaljujemo delo z mladino, saj so oni naše največje bogastvo. Tako se vsakoletno odpravimo z njimi na občinska, regijska in državna gasilska tekmovanja tu so še orientacijski tek in regijsko tekmovanje v veleslalomu, udeležba na letovanju v Libeličah, prirejamo odlične dneve odprtih vrat, katere obišče vedno več krajanov, saj je dan tematsko obarvan z različnimi aktivnostmi in prikazi, članice pa poskrbijo za sladke dobrote. Seveda ne morem mimo naših nastarejših članov veteranov, ki se z veseljem pridružijo aktivnostim v društvu predvsem pa se redno udeležujejo tekmovanj, regijskih in občinskih srečanj veteranov ter ostalih aktivnosti. Naše članice so iz leta v leto bolj aktivne. Udeležujejo se tekmovanj, druženj, poskrbijo za sladke dobrote ob praznovanjih društva ter organizirajo dobrodelno druženje ob čaju in pecivu, kjer zbirajo hrano za socialno ogrožene in pomoči potrebne slovenske družine. Druženje je postalo tradicionalno in se organizira vsako leto, kjer se zbere vedno večja količina hrane. Skratka gasilke so del društva in krojijo vsakodnevni utrip le tega.

Zgledno sodelujemo tudi z drugimi društvi v našem kraju kot so KUD Jože Gostič, Čebelarsko družino Homec, Športnim društvom Homec, KS Homec-Nožice in KS Preserje ter ostalimi gasilskimi društvi v naši okolici. V zadnjih dveh letih se je obrodilo sodelovanje z Osnovno šolo v Preserjah, kjer vsako leto sodelujemo ob dnevu šole na predstavitvi gasilske tehnike in gasilstva nasploh.

V društvu zbiramo fotografije in druge vire iz zgodovine delovanja našega društva. V kolikor imate v lasti fotografije o našem društvu ali kakršno koli drugo arhivsko zbirko vas naprošamo da nas o tem obvestite.

Kroniko pripravil tajnik društva Janez Ravnikar